Misyon

Etkili çalışma, güçlü bir “neden” gerektirir. Vizyonumuzu ve değişim teorimizi yaptığımız her şeye entegre ediyoruz.

Değişim Teorisi

Gençlere yeteneklerini ve tutkularını etkili girişimlere dönüştürme fırsatları sağlamak, hem yerel topluluk düzeyinde hem de küresel ölçekte toplumsal ve çevresel problemlerle mücadele söz konusu olduğunda elzem bir alandır. Bununla birlikte yapılan araştırmalar, gençlerin aktif vatandaş ve değişim öncüleri olmaları için çeşitli kaynaklardan, rehberlik edebilecek birey veya kurumlardan ve network gibi çok boyutlu destek alanlarından yoksun olduğunu göstermektedir.

Fakat biz gençlerin değişim yaratma potansiyeline inanıyoruz. Gençlerin büyük bir kesiminin, toplumda olumlu bir etki ve değişim yaratmak istediğini ve bunu yapacak yetenek, tutku ve enerjiye sahip olduğuna, 14 yıllık deneyimimiz sonucunda inanıyoruz.

Girişimcilik sürecinin, gençlerin bu potansiyeli ortaya çıkarmaları için ideal bir araç olduğuna inanıyoruz. Bir sosyal girişim oluşturma yolculuğu, gençlerin daha iyi bir toplum yaratma isteği ve yaratıcı yeteneklerini buluşturmaya yardımcı olur. Ayrıca onları vatandaş olarak aktif bir rol oynamaya, gerçeklikle temasa geçmeye, toplumsal zorluklara uygulanabilir çözümleri ortaklaşa ifade etmeye ve test etmeye davet eder. Bu sürece destekleyici bir ortamda dahil olmak, gençlere dönüştürücü bir öğrenme deneyimi sağlar. Bu deneyim; sosyal girişimcilik araçları, kavramları ve uygulaması, ekip çalışması ve en önemlisi sosyal etki yaratma kapasitesinin gelişmesi gibi önemli konuları içermektedir.

Bu amaç doğrultusunda, sosyal girişimcilik alanı hakkında atölyeler ve etkinlik düzenleyerek, etki ve iş modellerinin geliştirilmesine destek olmak için kuluçka programları yürütüyoruz ve aynı zamanda, hikayeleri girişimcilik alanı ile ilgili farkındalığı artırabilecek sosyal girişimcilerden oluşan bu küresel topluluğu besliyoruz. Böylelikle, Social Impact Award olarak daha fazla gence ulaşıp gençlerin önündeki zorluluklara çözüm getirmek üzere gençlerin değişim öncüleri olarak yeteneklerini fark etmelerine alan açıyoruz.

Etki Alanları

 • Eğitim

  Ücretsiz ve herkese açık erişilebilir atölyelerimiz, etkinliklerimiz ve webinarlarımız, gençlerin girişimcilik alanını keşfetmelerine ve değişimin öncüleri olarak yolculuklarına başlamalarına olanak tanıyor.

 • Farkındalık

  Binlerce yerel sosyal girişimcinin hikâyeleriyle gençlere ilham veriyoruz. Sivil katılıma üzerine potansiyel bir kariyer yolunda olan gençlerin, bir yöntem olarak sosyal girişimciliğe dair farkındalıklarını arttırıyoruz.

 • Topluluk

  Genç sosyal girişimciler, uzmanlar, partnerler ve destekçilerden oluşan küresel topluluğumuzun birbirleriyle bağlantı kurması için köprü inşa ediyor, onlara özel fırsatlar sunarak destek oluyoruz.

 • Destek

  Gelecek vaadeden genç sosyal girişimcileri bilgi birikimi, mentorluk, ağlara erişim ve tohum öncesi ödül ile destekliyoruz. Ayrıca dayanıklılıklarını güçlendirmek için geniş bir yelpazede teklifler sunuyoruz.

Modelimiz

SIA, 2009’dan bu yana 25’ten fazla ülkede gençlere ulaşmayı sağlayan benzersiz bir ölçeklendirme modeli geliştirdi.

Daha fazla bilgi