Kikkis, doğayı oluşturan unsurları keşfederek teknoloji yardımıyla geleceği tasarlar. Portakal atıklarını dönüştürerek doğada zararsız çözünebilen biyomalzemeleri eklemeli imalat yöntemleri ile tasarım ürünlere dönüştürür.

Kikkis designs the future with the help of technology by exploring the elements found in nature. By transforming orange waste, it creates biomaterials that is harmless to the environment into design products with additive manufacturing methods.