SKA: Industry, Innovation and Infrastructure

Goal 9: Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation

 • Innorare - Innovate for Rare

  Nadir hastalıklara sahip bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için işbirlikleriyle inovasyon yapan bir topluluk kurmayı amaçlıyoruz. Ekosistemdeki bütün paydaşların birlikte çalışacakları süreçleri, ortamı ve sinerjiyi tasarlıyoruz.

  We aim to build a community that innovates through collaborations to meet the needs of individuals with rare diseases. We design the processes, environment, and synergy where all stakeholders in the ecosystem will work together.

 • MIMBIOSIS

  MIMBIOSIS, tekstil ve endüstriyel tarım atıklarını doğanın teknolojisi miselyum ile dönüştürerek paketleme, yapı ve otomotiv sektöründe kullanılmak üzere karbon negatif, %100 biyoçözünür, sürdürülebilir yeni nesil biyomateryaller üretir.

  MIMBIOSIS produces carbon negative, 100% biodegradable, sustainable new generation biomaterials that can be used in packaging, construction and automotive industries by transforming textile and industrial agricultural wastes with nature’s technology mycelium.

 • Kikkis

  Kikkis, doğayı oluşturan unsurları keşfederek teknoloji yardımıyla geleceği tasarlar. Portakal atıklarını dönüştürerek doğada zararsız çözünebilen biyomalzemeleri eklemeli imalat yöntemleri ile tasarım ürünlere dönüştürür.

  Kikkis designs the future with the help of technology by exploring the elements found in nature. By transforming orange waste, it creates biomaterials that is harmless to the environment into design products with additive manufacturing methods.

 • Quakecom

  Doğal afetler ve acil durumlar (yangın, su baskını vb.) can ve mal kaybına yol açarak yaşamımızı olumsuz etkileyen olaylardır. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığından dolayı birçok büyük deprem yaşanmıştır ve yaşanması beklenmektedir. Günlük hayatta önlemler alınarak acil durumların yaşanması minimuma indirilmeye çalışılmasına rağmen acil durumlar yaşanabilmektedir. Özellikle büyük depremlerde yaşanan iletişimsizlik sorunlarından dolayı gerekli yardımlar zamanında ulaştırılamamış ve can kayıpları ne yazık ki önlenememiştir. Afet ve acil durumlardan sonra haberleşmeyi otomatik sağlayacak bir sistem kurulmazsa gelecekte bu durumlardan sonra insanlar yaşanan olayın şiddetinin büyüklüğünden dolayı değil geciken yardımlardan dolayı hayatını kaybedecektir. Ana amacı deprem sonrası binanın yüksekliğindeki değişimi yani dolayısıyla yıkım ve hasar bilgisini saha çalışmasına gerek kalmadan tespit edip afet koordinasyon merkezine aktarmak olsa da buna ek olarak deprem sonrasında GSM hizmet vermezken ‘’Mesh Ağı’’ ile sevdiklerinizle iletişim kurabilmenize olanak sağlamaktır. İlettiği yıkım ve enkaz bilgileri ile saha çalışmasına gerek kalmadan veri elde edilip arama kurtarma çalışmalarının daha erken başlamasını sağlayacak ve elektrik kesintisi durumunda aksama olmadan çalışacak bir sistem oluşturularak can kayıplarının minimuma indirilmesi amaçlanmıştır.

  Natural disasters and emergencies (fire, flood, etc.) are events that negatively affect our lives by causing the loss of life and property. Since our country is located in the seismic belt, many major earthquakes have occurred and are expected to occur. Although it is tried to minimize the occurrence of emergencies by taking precautions in daily life, emergencies may occur. Due to the lack of communication problems experienced especially in major earthquakes, the necessary aids could not be delivered on time and the loss of life could not be prevented, unfortunately. If a system that will automatically provide communication is not established after disasters and emergencies, people will lose their lives after these situations in the future, not because of the severity of the event, but because of delayed aid. Although its main purpose is to detect the change in the height of the building after the earthquake, that is, the demolition and damage information, without the need for fieldwork, and to transfer it to the disaster coordination center, in addition to this, it is to enable you to communicate with your loved ones through the “Mesh Network” when GSM service is not available after the earthquake. It is aimed to minimize the loss of life by creating a system that will enable search and rescue efforts to start earlier and work without interruption in case of a power cut, by obtaining data without the need for fieldwork with the demolition and debris information it transmits.

 • BIOTICO

 • The Grannie

  Sandık ekibi zanaatkar ve geleneksel el sanatçılarını, ürün ve projeler aracılığıyla yeniden ekonomiye katmayı, Anadolu kültürüne ait unsur ve değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefler.

  Zanaatkar ve geleneksel el sanatçılarının istihdam gücünün arttırılması ile Anadolu Kültürünü yansıtan katma değerli ürün ve projelerin Dünya çapında tanıtılması ana hedeftir.

   

  As the Sandık team, we re-bring craftsmen and traditional handicraftsmen to the economy through the way of products and projects and ensure the sustainability of the key elements and values of Anatolian culture.

  Sandık’s main aim is to increase the employment power of traditional craftsmen and introduce value-added products and projects reflecting Anatolian Culture worldwide.

   

 • ARKEROBOX

  Arkerobox, kültürel mirasımızı gelecek nesillere en iyi şekilde anlatabilmek, çocukların deneyerek öğrenebilmesini sağlamak için yola çıkar. Bu doğrultuda geliştirilen ürün ile yenilikçi bir eğitim modeli çizer ve çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini destekleyici içerikler üretir. Bu sayede çocukların kültürel miras, tarih hakkında deneyime dayalı olarak daha kalıcı bilgilere sahip olmasını sağlar.

  Arkerobox, çocukların kazarak keşfetme deneyimleri sırasında hazırlanan bilgi kartları, içerik dokümanları ile onları yalnız bırakmayarak ve sürdürülebilir bir öğrenme sürecinde yanlarında olmayı hedefler. Tüm bu hizmet ve tasarımlar karşısında temel gaye, kültürel mirasa saygı duyan ve koruyan bir nesil yetiştirmek ve dünya kültürel mirasını daha bilinir, daha sahiplenilir hale getirmektir.

   

  Girişimimiz en temelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 4. Maddedeki ‘’Nitelikli Eğitim’’ noktasında fayda sağlar. Çocukların okullarda sözlü olarak öğrendiği kültürümüze ve tarihimize ait konuları yer ve zaman fark etmeksizin onlarla buluşturur. Çocuklar hiç görmedikleri, aralarında kilometreler olan yerleri dahi uygulamalı bir şekilde keşfederek bilgi sahibi olmasını sağlar. Eğitimin daha uygulamalı bir hale getirilerek çocuklara daha kalıcı fayda sağlaması konusunda hem tasarlanan ürün hem de üretilmeye devam eden içeriklerle nitelikli eğitim için adımlar atar.

  Ayrıca yenilikçi ve inovatif yapısı, teknoloji tabanlı altyapısı ile 9.madde olan ‘’Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’’ hedefine de destek sunar.

  Arkerobox is an initiative set out to explain our cultural heritage to future generations in the best possible way and to ensure that children can learn by experimenting. With our product that we have developed in this goal, we draw an innovative education model and produce content that supports children both having fun and learning. In this way, we ensure that children have more permanent information about our cultural heritage and history based on their experiences.

  We do not leave children alone with the information cards and content documents we prepare during their excavation experiences and we aim to be with them in a sustainable learning process. In the face of all these services and designs, our main goal is to raise a generation that respects and protects the cultural heritage and to make the world cultural heritage more known and owned.

 • Toplio

   

   

  Toplio, e-atıkların geri dönüşüm sürecine verimli, güvenli ve kazanç üreten bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir dijital platform sunuyor.

  Ekip: Furkan Gökhan Karaca

  Toplio offers a digital platform for efficient, safe and profitable transfer of e-waste to the recycling process.

  Team: Furkan Gökhan Karaca