SKA: Life below Water

Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources

 • Palgae

  Palgae, endüstriyel gıda & su atıkların geri dönüştürülmesi ile doğal biyoremediasyon sonucu büyüyen algler yoluyla biyoplastik hammaddeleri üretmeyi hedeflemektedir.

  Palgae aims to produce bioplastic raw materials by recycling industrial food & water wastes and growing algae through natural bioremediation.

 • Refresh

  Refresh, son kullanıcılarına ve işletmelere doğa dostu, döngüsel ekonomiyi destekleyen, tekrar kullanılabilir bir paketleme deneyimi sunar. Ürün bazlı standardize edilmiş paket boyutlarıyla yemek sektörünü sürdürülebilir kılmayı amaçlar.

  Refresh offers end users and businesses an eco-friendly, contributing to the circular economy, reusable packaging experience.

 • Plankton

  Plankton is a smart underwater waste collection device that collects surface wastes such as microplastics, oil and petroleum etc. in water resources with its own method and technology, by fixing it to a place such as a pier or a wall. The device also measures the water quality real-time with it’s sensors.

 • Cleanbot

  TR
  Deniz dibi kirliliği sorununa çözüm olarak geliştirilen CLEANBOT, deniz tabanına inecek olan kamera ile plastik, cam, metal ve ambalaj atıkları gerçek zamanlı nesne tespit algoritması kullanarak tespit edip pompa ile deniz yüzeyinde bulunan çöp kutusuna taşıyacaktır. Bu taşınma işlemi sırasında toplanan su, çöp kutusunun içerisinde bulunan filtre sistemi ile mikro ve makro plastiklerden arındırılıp temiz su denize geri döndürülecektir.

  ENG
  Developed as a solution to the problem of seabed pollution, CLEANBOT will detect plastic, glass, metal, and package wastes using a real-time object detection algorithm with a camera pipe that will descend to the sea bed and transport those wastes to the garbage can on the sea surface with the pump system. The water collected during this transportation process will be refined from micro and macro plastics with the filter system in the garbage can and the treated water will be released back to the sea.

 • Re-Fil

  [TR] Re-Fil, bireylerin kendi şişeleri veya sürdürülebilir Re-Fil şişeleriyle tekrar dolum istasyonlarında deterjan alımı yapabildikleri yeni nesil bir alışveriş noktası sunarak plastik ambalaj atıklarının azaltılmasını hedefliyor.

  [EN] Re-Fil, aims to reduce plastic packaging waste by offering a next-generation shopping point where individuals can purchase detergents at refill stations with their own bottles or sustainable Re-Fil bottles.