SKA: Responsible Consumption and Production

Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns

 • Palgae

  Palgae, endüstriyel gıda & su atıkların geri dönüştürülmesi ile doğal biyoremediasyon sonucu büyüyen algler yoluyla biyoplastik hammaddeleri üretmeyi hedeflemektedir.

  Palgae aims to produce bioplastic raw materials by recycling industrial food & water wastes and growing algae through natural bioremediation.

 • GateZero

  GateZero, AR ile güçlendirilmiş, oyunlaştırma tabanlı bir mobil uygulama olup, şirket çalışanlarına sürdürülebilir davranışları kazandırmakta ve bu davranışların çıktı ve etkilerini şirketlere raporlamaktadır.

  GateZero is an AR-powered, gamification-based mobile application that empowers company employees with sustainable behaviors and reports the outcomes and impacts of these behaviors to companies.

 • Craft Antakya

  Dezavantajlı bölgelerdeki zanaatkarların ürünlerini farklı satış kanallarına ulaştıran ve mesleklerinin devamlılığına katkı sağlayan bir platform. Üreticinin markalama ve pazarlama açısından beslendiği, işbirliğiyle güçlenen bir ekosistem.

  A platform that brings the products of artisans in disadvantaged regions to different sales channels and contributes to the continuity of their professions. An ecosystem where the producer is fed in terms of branding and marketing and strengthened by cooperation.

 • MIMBIOSIS

  MIMBIOSIS, tekstil ve endüstriyel tarım atıklarını doğanın teknolojisi miselyum ile dönüştürerek paketleme, yapı ve otomotiv sektöründe kullanılmak üzere karbon negatif, %100 biyoçözünür, sürdürülebilir yeni nesil biyomateryaller üretir.

  MIMBIOSIS produces carbon negative, 100% biodegradable, sustainable new generation biomaterials that can be used in packaging, construction and automotive industries by transforming textile and industrial agricultural wastes with nature’s technology mycelium.

 • Refresh

  Refresh, son kullanıcılarına ve işletmelere doğa dostu, döngüsel ekonomiyi destekleyen, tekrar kullanılabilir bir paketleme deneyimi sunar. Ürün bazlı standardize edilmiş paket boyutlarıyla yemek sektörünü sürdürülebilir kılmayı amaçlar.

  Refresh offers end users and businesses an eco-friendly, contributing to the circular economy, reusable packaging experience.

 • Köstebek

  Köstebek kişilere ve kurumlara elektronik atık yönetimi ile karbon emisyonunu azalttırırken, sosyal faydada bulunmasını sağlayan bir etki girişimi ve mobil uygulamasıdır.

  Mole is an entegrated electronic waste management platform that provides the most environmentally friendly, economical, and end-to-end management of corporate companies’ electronic waste.

 • Kikkis

  Kikkis, doğayı oluşturan unsurları keşfederek teknoloji yardımıyla geleceği tasarlar. Portakal atıklarını dönüştürerek doğada zararsız çözünebilen biyomalzemeleri eklemeli imalat yöntemleri ile tasarım ürünlere dönüştürür.

  Kikkis designs the future with the help of technology by exploring the elements found in nature. By transforming orange waste, it creates biomaterials that is harmless to the environment into design products with additive manufacturing methods.

 • Smart Water

  Smart Water is a tracking system supported by IoT that works in order to increases water usage efficiency and detects leaks in homes and workplaces. Smart Water provides intelligence to an old industry limited by meters and invoices.

  Smart Water ev ve iş yerlerinde su kullanım verimliliğini arttıran ve sızıntıları tespit eden IoT destekli akıllı su takip sistemidir. Smart Water faturalar ve sayaçlarla çevrili eski bir endüstriye akıl sağlar.

 • Confarm

  ConFarm brings an innovative breath to the agricultural sector for a sustainable world, producing hydroponics units that you can install anywhere from your home to city centers. 🌱

  ConFarm, sürdürülebilir bir dünya için tarım sektörüne yenilikçi bir soluk getirerek, evinizden şehir merkezlerine kadar her yere kurabileceğiniz topraksız tarım üniteleri üretir. 🌱

 • BIOTICO

 • SOSYALFON

  Sosyalfon, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışan oyuncuları bir araya getiren ve destekleyen bir köprü platformudur. Bu kapsamda, offlineda kurumsal firmalara sürdürülebilirlik analizi gerçekleştirir; kurumların sosyal etki boyutunda önceliklerini ve eksikliklerini tespit eder. Bu çıkarımlar sonucunda sosyal girişimci havuzundaki uygun sosyal girişimler ile ilgili kurumsal firmayı eşleştirerek yeni işbirlikleri doğmasını sağlar. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Madde 17’de belirtilen “Amaçlar için Ortaklıklar” hedefi, sosyal fayda yaratmada ve toplumsal dönüşümde çarpan etkisinin gücüne inanan Sosyalfon’un başlıca çalışma konusudur.

  Öte yandan, Sosyalfon’un online platformu olan www.sosyalfon.com web sitesi, tüm sosyal fayda aktörleri için bir buluşma ve dayanışma platformudur. Online platform üzerinde 5 ana aktörün (kurumsal firmalar, sosyal girişimciler, STKlar, öğrenci kulüpleri ve bireyler) karşılıklı alışverişi ve işbirliği hedeflenir. Bu amaçla, aktörler siteye üye olarak açtıkları sosyal fayda odaklı projelere ayni, maddi ve gönüllü desteği toplayabilmektedir. Bu anlamda Sosyalfon, Türkiye’nin ilk sosyal fayda odaklı kitlesel fonlama platformudur. Küresel ölçekte dayanışmanın iyiliği büyütmedeki yadsınamaz gücünün farkında olan Sosyalfon, bir sonraki adım olarak çalışmalarını uluslararası sahneye taşımak niyetindedir. Sosyalfon, toplumsal dönüşümün aksiyon noktası!

   

   

  Sosyalfon is a bridge platform that brings together and supports actors working towards the UN’s Sustainable Development Goals. In that regard, it analyzes corporates for their sustainability and determines their priorities and shortcomings on social impact. As a result of this detection, it matches the firm with the social ventures in its pool that is appropriate for them and leads to new cooperation between these structures. Sosyalfon’s main working area is the “Partnerships for the Goals”, which is the UN’s sustainable development goal number 17 due to its belief in the multiplier effect in social impact.

  On the other side, Sosyalfon’s online platform www.sosyalfon.com is a cooperation platform for all social impact actors. Its main goal is the creation of cooperation between the main 5 actors (corporates, social ventures, NGOs, student organizations and individuals). Actors can gather resources, financial help and volunteers for their social impact-focused projects. Sosyalfon is Turkey’s first crowdsourcing platform for social impact-focused projects. Believing in global cooperation’s undeniable power in growing goodness, Sosyalfon sees its next step in the international arena. Sosyalfon, the apex of social action

   

 • The Grannie

  Sandık ekibi zanaatkar ve geleneksel el sanatçılarını, ürün ve projeler aracılığıyla yeniden ekonomiye katmayı, Anadolu kültürüne ait unsur ve değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefler.

  Zanaatkar ve geleneksel el sanatçılarının istihdam gücünün arttırılması ile Anadolu Kültürünü yansıtan katma değerli ürün ve projelerin Dünya çapında tanıtılması ana hedeftir.

   

  As the Sandık team, we re-bring craftsmen and traditional handicraftsmen to the economy through the way of products and projects and ensure the sustainability of the key elements and values of Anatolian culture.

  Sandık’s main aim is to increase the employment power of traditional craftsmen and introduce value-added products and projects reflecting Anatolian Culture worldwide.

   

 • PLASTIC MOVE

  Plastic Move, Türkiye’de yıllık çöpe giden 5 milyar bayat ekmekten doğada 3-12 ayda çözünebilen ve maliyeti düşük biyoplastik hammaddesi üretir. 

   

  Plastic Move produces low-cost bioplastics raw material, which can dissolve in nature between 3-12 months, from 5 billion waste loaves of bread that go to trash each year.

   

 • CRABIA

  COVID-19 sürecinde insanların evde geçirdikleri sürenin artması, evden çalışma sisteminin yaygınlaşması ve gıdaya erişimin hayati hale gelmesi ile evde gıda tüketimi yoğunlaşmış, bu paralelde artan gıda atığı sorunu acilen eyleme geçilmesi gereken kritik bir tehdit haline gelmiştir. Crabia tam bu noktada tüketicilerin evlerinde gıda stok yönetimini sağlayabilmeleri için optimize edilmiş yönlendirmeler veren bir mobil uygulama olarak evlerdeki yiyecek atıklarının azalmasını sağlamayı hedeflemektedir.

   

  Mutfağınızı cebinize sığdırıyoruz! Uygulama görsel veri işleme teknoloji sayesinde aldığınız ürünleri tanımlayıp envanter yönetimini sağlarken ürünlerin sisteme tanımlı olan son kullanma tarihi aralığını tespit ederek anlık bildirimlerle kullanıcıyı uyarıyor. Buna ek olarak sistemde tanımlı olan ürünlerle kullanıcının talebi doğrultusunda yemek tarifi önerileri vererek bütçe ve zaman tasarrufu sağlayan Crabia, bireysel alışkanlıklarımızı değiştirerek toplumsal etki yaratabileceğimizi göstermeyi hedefliyor.

   

  During the COVID-19 period, people spent more time at home, home-office has become the new normal, and access to food became even more critical. All these resulted in ever-increasing food consumption and thus food waste which possesses a critical threat to the environment. At this point, Crabia aims to reduce food waste at home, being a mobile application that provides consumers with optimized instructions about their food stock management. 

  Fit your kitchen into your pocket!  While managing your inventory through an image processing technology as the app identifies your products; Crabia also warns the consumer about the dates of expiry with push notifications. Additionally,  based on the stored products in the app, Crabia provides food recipes that provide budget and time savings to the consumer. In the end, our product aims to show that by changing our personal habits, we can create a sustainable social impact for the whole world!

   

 • BEIJE

  BEIJE kadınlara sağlıklı / güvenilir hijyen ürünleri sunan bir abonelik sistemidir. “Direkt Tüketiciye” iş modeli ile yüksek kalite standartlarında üretilen ürünleri makul fiyatlarla kullanıcı ile buluşturmaktadır. 

  Genç yetişkinler, milenyumlar ve Z jenerasyonu kişilerin günlük hijyen ihtiyacını karşılayan bir marka olmayı hedeflemektedir. 

  Ana ürünümüz organik bambu lifinden üretilen ped olup, yine bambudan üretilmiş tampon, menstrüel kap ve diğer doğal / organik kişisel hijyen ürünlerini bünyesine katmayı planlamaktadır.

   

  BEIJE is a subscription service for women’s hygiene products. We meet with different factories and producers from across the world to bring high-quality, low-cost hygienic products to the doorsteps of women in a recurring manner.

  We would like to be the go-to brand for the netizens; young adults, millennials, and generation Z, for their recurring daily hygienic needs.

  Our flagship product are Organic Bamboo Pads. Our next products will be Organic Cotton Non-Applicator Tampons, and a variety of other natural & organic women’s personal hygiene products.