SKA: Sustainable Cities and Communities

Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable

 • Milu

  Bireylerin, belediyelerin, üniversitelerin, şirketlerin ve derneklerin bir arada çevremizdeki sorunları çözmesini sağlayan yapay zeka destekli bir sosyal medya uygulaması.

  An AI-powered social media application that enables individuals, municipalities, universities, companies, and associations to work together to solve problems around us.

 • GateZero

  GateZero, AR ile güçlendirilmiş, oyunlaştırma tabanlı bir mobil uygulama olup, şirket çalışanlarına sürdürülebilir davranışları kazandırmakta ve bu davranışların çıktı ve etkilerini şirketlere raporlamaktadır.

  GateZero is an AR-powered, gamification-based mobile application that empowers company employees with sustainable behaviors and reports the outcomes and impacts of these behaviors to companies.

 • MIMBIOSIS

  MIMBIOSIS, tekstil ve endüstriyel tarım atıklarını doğanın teknolojisi miselyum ile dönüştürerek paketleme, yapı ve otomotiv sektöründe kullanılmak üzere karbon negatif, %100 biyoçözünür, sürdürülebilir yeni nesil biyomateryaller üretir.

  MIMBIOSIS produces carbon negative, 100% biodegradable, sustainable new generation biomaterials that can be used in packaging, construction and automotive industries by transforming textile and industrial agricultural wastes with nature’s technology mycelium.

 • Köstebek

  Köstebek kişilere ve kurumlara elektronik atık yönetimi ile karbon emisyonunu azalttırırken, sosyal faydada bulunmasını sağlayan bir etki girişimi ve mobil uygulamasıdır.

  Mole is an entegrated electronic waste management platform that provides the most environmentally friendly, economical, and end-to-end management of corporate companies’ electronic waste.

 • Kikkis

  Kikkis, doğayı oluşturan unsurları keşfederek teknoloji yardımıyla geleceği tasarlar. Portakal atıklarını dönüştürerek doğada zararsız çözünebilen biyomalzemeleri eklemeli imalat yöntemleri ile tasarım ürünlere dönüştürür.

  Kikkis designs the future with the help of technology by exploring the elements found in nature. By transforming orange waste, it creates biomaterials that is harmless to the environment into design products with additive manufacturing methods.

 • Smart Water

  Smart Water is a tracking system supported by IoT that works in order to increases water usage efficiency and detects leaks in homes and workplaces. Smart Water provides intelligence to an old industry limited by meters and invoices.

  Smart Water ev ve iş yerlerinde su kullanım verimliliğini arttıran ve sızıntıları tespit eden IoT destekli akıllı su takip sistemidir. Smart Water faturalar ve sayaçlarla çevrili eski bir endüstriye akıl sağlar.

 • Quakecom

  Doğal afetler ve acil durumlar (yangın, su baskını vb.) can ve mal kaybına yol açarak yaşamımızı olumsuz etkileyen olaylardır. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığından dolayı birçok büyük deprem yaşanmıştır ve yaşanması beklenmektedir. Günlük hayatta önlemler alınarak acil durumların yaşanması minimuma indirilmeye çalışılmasına rağmen acil durumlar yaşanabilmektedir. Özellikle büyük depremlerde yaşanan iletişimsizlik sorunlarından dolayı gerekli yardımlar zamanında ulaştırılamamış ve can kayıpları ne yazık ki önlenememiştir. Afet ve acil durumlardan sonra haberleşmeyi otomatik sağlayacak bir sistem kurulmazsa gelecekte bu durumlardan sonra insanlar yaşanan olayın şiddetinin büyüklüğünden dolayı değil geciken yardımlardan dolayı hayatını kaybedecektir. Ana amacı deprem sonrası binanın yüksekliğindeki değişimi yani dolayısıyla yıkım ve hasar bilgisini saha çalışmasına gerek kalmadan tespit edip afet koordinasyon merkezine aktarmak olsa da buna ek olarak deprem sonrasında GSM hizmet vermezken ‘’Mesh Ağı’’ ile sevdiklerinizle iletişim kurabilmenize olanak sağlamaktır. İlettiği yıkım ve enkaz bilgileri ile saha çalışmasına gerek kalmadan veri elde edilip arama kurtarma çalışmalarının daha erken başlamasını sağlayacak ve elektrik kesintisi durumunda aksama olmadan çalışacak bir sistem oluşturularak can kayıplarının minimuma indirilmesi amaçlanmıştır.

  Natural disasters and emergencies (fire, flood, etc.) are events that negatively affect our lives by causing the loss of life and property. Since our country is located in the seismic belt, many major earthquakes have occurred and are expected to occur. Although it is tried to minimize the occurrence of emergencies by taking precautions in daily life, emergencies may occur. Due to the lack of communication problems experienced especially in major earthquakes, the necessary aids could not be delivered on time and the loss of life could not be prevented, unfortunately. If a system that will automatically provide communication is not established after disasters and emergencies, people will lose their lives after these situations in the future, not because of the severity of the event, but because of delayed aid. Although its main purpose is to detect the change in the height of the building after the earthquake, that is, the demolition and damage information, without the need for fieldwork, and to transfer it to the disaster coordination center, in addition to this, it is to enable you to communicate with your loved ones through the “Mesh Network” when GSM service is not available after the earthquake. It is aimed to minimize the loss of life by creating a system that will enable search and rescue efforts to start earlier and work without interruption in case of a power cut, by obtaining data without the need for fieldwork with the demolition and debris information it transmits.

 • Confarm

  ConFarm brings an innovative breath to the agricultural sector for a sustainable world, producing hydroponics units that you can install anywhere from your home to city centers. 🌱

  ConFarm, sürdürülebilir bir dünya için tarım sektörüne yenilikçi bir soluk getirerek, evinizden şehir merkezlerine kadar her yere kurabileceğiniz topraksız tarım üniteleri üretir. 🌱

 • ALAZ Technologies

  ALAZ Technologies is a UAV initiative that aims to solve the fire disaster caused by the increasing temperature due to the global climate crisis with smart city infrastructure. It intervenes in the factory, residential, and forest fires through ALAZ; we prevent material and natural damage from occurring.

 • SOSYALFON

  Sosyalfon, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışan oyuncuları bir araya getiren ve destekleyen bir köprü platformudur. Bu kapsamda, offlineda kurumsal firmalara sürdürülebilirlik analizi gerçekleştirir; kurumların sosyal etki boyutunda önceliklerini ve eksikliklerini tespit eder. Bu çıkarımlar sonucunda sosyal girişimci havuzundaki uygun sosyal girişimler ile ilgili kurumsal firmayı eşleştirerek yeni işbirlikleri doğmasını sağlar. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Madde 17’de belirtilen “Amaçlar için Ortaklıklar” hedefi, sosyal fayda yaratmada ve toplumsal dönüşümde çarpan etkisinin gücüne inanan Sosyalfon’un başlıca çalışma konusudur.

  Öte yandan, Sosyalfon’un online platformu olan www.sosyalfon.com web sitesi, tüm sosyal fayda aktörleri için bir buluşma ve dayanışma platformudur. Online platform üzerinde 5 ana aktörün (kurumsal firmalar, sosyal girişimciler, STKlar, öğrenci kulüpleri ve bireyler) karşılıklı alışverişi ve işbirliği hedeflenir. Bu amaçla, aktörler siteye üye olarak açtıkları sosyal fayda odaklı projelere ayni, maddi ve gönüllü desteği toplayabilmektedir. Bu anlamda Sosyalfon, Türkiye’nin ilk sosyal fayda odaklı kitlesel fonlama platformudur. Küresel ölçekte dayanışmanın iyiliği büyütmedeki yadsınamaz gücünün farkında olan Sosyalfon, bir sonraki adım olarak çalışmalarını uluslararası sahneye taşımak niyetindedir. Sosyalfon, toplumsal dönüşümün aksiyon noktası!

   

   

  Sosyalfon is a bridge platform that brings together and supports actors working towards the UN’s Sustainable Development Goals. In that regard, it analyzes corporates for their sustainability and determines their priorities and shortcomings on social impact. As a result of this detection, it matches the firm with the social ventures in its pool that is appropriate for them and leads to new cooperation between these structures. Sosyalfon’s main working area is the “Partnerships for the Goals”, which is the UN’s sustainable development goal number 17 due to its belief in the multiplier effect in social impact.

  On the other side, Sosyalfon’s online platform www.sosyalfon.com is a cooperation platform for all social impact actors. Its main goal is the creation of cooperation between the main 5 actors (corporates, social ventures, NGOs, student organizations and individuals). Actors can gather resources, financial help and volunteers for their social impact-focused projects. Sosyalfon is Turkey’s first crowdsourcing platform for social impact-focused projects. Believing in global cooperation’s undeniable power in growing goodness, Sosyalfon sees its next step in the international arena. Sosyalfon, the apex of social action

   

 • The Grannie

  Sandık ekibi zanaatkar ve geleneksel el sanatçılarını, ürün ve projeler aracılığıyla yeniden ekonomiye katmayı, Anadolu kültürüne ait unsur ve değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefler.

  Zanaatkar ve geleneksel el sanatçılarının istihdam gücünün arttırılması ile Anadolu Kültürünü yansıtan katma değerli ürün ve projelerin Dünya çapında tanıtılması ana hedeftir.

   

  As the Sandık team, we re-bring craftsmen and traditional handicraftsmen to the economy through the way of products and projects and ensure the sustainability of the key elements and values of Anatolian culture.

  Sandık’s main aim is to increase the employment power of traditional craftsmen and introduce value-added products and projects reflecting Anatolian Culture worldwide.

   

 • COMPOSEIT

  Composeit olarak evsel atık dönüşümü ile kendi toprağını ve gıdanı üretmeni sağlıyor, yaratacağın küçük bostanlar ile doğallığı eve taşıyoruz. Geri dönüşüm son dönemlerin en önemli konularından biri haline gelse de geri dönüşüm denilince akıla kağıt, plastik, cam gibi atıkların geri dönüşümü gelirken gıda atıklarının dönüştürülebileceğini atlıyoruz. Aynı zamanda son yıllarda artan yanlış tarım uygulamaları toprağımızı verimsizleştirirken şehir yaşamında doğal gıdaya ulaşmak gittikçe zorlaşıyor. Composeit de bu noktada ‘Bokaşi Kiti” ile insanların evlerinde gıda atıklarından kendi kompostlarını yapmalarını sağlıyor ve onların bu topraklarda kendi meyve ve sebzelerini yetiştirmesini sağlayarak şehirlerde küçük bostanların oluşumunu destekliyor. Bunun dışında kompostlama fikrinin geri dönüşümün temeli olarak düşündüğümüz için bu fikri insanlara çeşitli eğitimler ve atölyelerle aşılamaya çalışıyoruz. Bu sayede atıksız ve bilinçli bir Dünya yaratmayı hedefliyoruz. Doğal mutfağınızda başlar.

  As Composeit, we enable our customers to produce their own soil and natural food by domestic food waste recycling so wwe bring the naturality to home by producing small kitchen gardens. 1/3 of the food that is produced goes to the waste every year. People consider that recycling is all about plastic and glass kind of materials, however they forget that food wastes can also be recycled. Furthermore, in recent years the as soil fertility decrases and providing natural food  in city life is getting harder.  At this point The compost kit we have developed as Composeit, enables our users to transform their domestic food waste into highly efficient compost soil. Also we encourage our clients to cultivate their natural food and adopt a new hobby by giving various seeds to our clients. Additionally, we believe that composting is one of the essentials of recycling, so we are organizing workshops and sessions to teach everyone about composting. Therefore, we are aiming to increase the number of sustainable houses. Natural starts off in your kitchen.