Doğal afetler ve acil durumlar (yangın, su baskını vb.) can ve mal kaybına yol açarak yaşamımızı olumsuz etkileyen olaylardır. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığından dolayı birçok büyük deprem yaşanmıştır ve yaşanması beklenmektedir. Günlük hayatta önlemler alınarak acil durumların yaşanması minimuma indirilmeye çalışılmasına rağmen acil durumlar yaşanabilmektedir. Özellikle büyük depremlerde yaşanan iletişimsizlik sorunlarından dolayı gerekli yardımlar zamanında ulaştırılamamış ve can kayıpları ne yazık ki önlenememiştir. Afet ve acil durumlardan sonra haberleşmeyi otomatik sağlayacak bir sistem kurulmazsa gelecekte bu durumlardan sonra insanlar yaşanan olayın şiddetinin büyüklüğünden dolayı değil geciken yardımlardan dolayı hayatını kaybedecektir. Ana amacı deprem sonrası binanın yüksekliğindeki değişimi yani dolayısıyla yıkım ve hasar bilgisini saha çalışmasına gerek kalmadan tespit edip afet koordinasyon merkezine aktarmak olsa da buna ek olarak deprem sonrasında GSM hizmet vermezken ‘’Mesh Ağı’’ ile sevdiklerinizle iletişim kurabilmenize olanak sağlamaktır. İlettiği yıkım ve enkaz bilgileri ile saha çalışmasına gerek kalmadan veri elde edilip arama kurtarma çalışmalarının daha erken başlamasını sağlayacak ve elektrik kesintisi durumunda aksama olmadan çalışacak bir sistem oluşturularak can kayıplarının minimuma indirilmesi amaçlanmıştır.

Natural disasters and emergencies (fire, flood, etc.) are events that negatively affect our lives by causing the loss of life and property. Since our country is located in the seismic belt, many major earthquakes have occurred and are expected to occur. Although it is tried to minimize the occurrence of emergencies by taking precautions in daily life, emergencies may occur. Due to the lack of communication problems experienced especially in major earthquakes, the necessary aids could not be delivered on time and the loss of life could not be prevented, unfortunately. If a system that will automatically provide communication is not established after disasters and emergencies, people will lose their lives after these situations in the future, not because of the severity of the event, but because of delayed aid. Although its main purpose is to detect the change in the height of the building after the earthquake, that is, the demolition and damage information, without the need for fieldwork, and to transfer it to the disaster coordination center, in addition to this, it is to enable you to communicate with your loved ones through the “Mesh Network” when GSM service is not available after the earthquake. It is aimed to minimize the loss of life by creating a system that will enable search and rescue efforts to start earlier and work without interruption in case of a power cut, by obtaining data without the need for fieldwork with the demolition and debris information it transmits.