SKA: Partnerships for the Goals

Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development

 • Palgae

  Palgae, endüstriyel gıda & su atıkların geri dönüştürülmesi ile doğal biyoremediasyon sonucu büyüyen algler yoluyla biyoplastik hammaddeleri üretmeyi hedeflemektedir.

  Palgae aims to produce bioplastic raw materials by recycling industrial food & water wastes and growing algae through natural bioremediation.

 • Milu

  Bireylerin, belediyelerin, üniversitelerin, şirketlerin ve derneklerin bir arada çevremizdeki sorunları çözmesini sağlayan yapay zeka destekli bir sosyal medya uygulaması.

  An AI-powered social media application that enables individuals, municipalities, universities, companies, and associations to work together to solve problems around us.

 • Innorare - Innovate for Rare

  Nadir hastalıklara sahip bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için işbirlikleriyle inovasyon yapan bir topluluk kurmayı amaçlıyoruz. Ekosistemdeki bütün paydaşların birlikte çalışacakları süreçleri, ortamı ve sinerjiyi tasarlıyoruz.

  We aim to build a community that innovates through collaborations to meet the needs of individuals with rare diseases. We design the processes, environment, and synergy where all stakeholders in the ecosystem will work together.

 • EKA Komünitesi

  EKA Komünitesi, etki yaratmaya hevesli genç mezunları bir araya getirerek, yeteneklerini keşfedebilmeleri amacıyla iş birlikleri geliştirmelerini ve istihdama katılımlarını kolaylaştıran bir platform.

  The EKA Community is a platform that brings together young graduates who are eager to make an impact and facilitates the development of collaborations to discover their talents and facilitate their participation in employment.

 • Craft Antakya

  Dezavantajlı bölgelerdeki zanaatkarların ürünlerini farklı satış kanallarına ulaştıran ve mesleklerinin devamlılığına katkı sağlayan bir platform. Üreticinin markalama ve pazarlama açısından beslendiği, işbirliğiyle güçlenen bir ekosistem.

  A platform that brings the products of artisans in disadvantaged regions to different sales channels and contributes to the continuity of their professions. An ecosystem where the producer is fed in terms of branding and marketing and strengthened by cooperation.

 • Refresh

  Refresh, son kullanıcılarına ve işletmelere doğa dostu, döngüsel ekonomiyi destekleyen, tekrar kullanılabilir bir paketleme deneyimi sunar. Ürün bazlı standardize edilmiş paket boyutlarıyla yemek sektörünü sürdürülebilir kılmayı amaçlar.

  Refresh offers end users and businesses an eco-friendly, contributing to the circular economy, reusable packaging experience.

 • Köstebek

  Köstebek kişilere ve kurumlara elektronik atık yönetimi ile karbon emisyonunu azalttırırken, sosyal faydada bulunmasını sağlayan bir etki girişimi ve mobil uygulamasıdır.

  Mole is an entegrated electronic waste management platform that provides the most environmentally friendly, economical, and end-to-end management of corporate companies’ electronic waste.

 • Quakecom

  Doğal afetler ve acil durumlar (yangın, su baskını vb.) can ve mal kaybına yol açarak yaşamımızı olumsuz etkileyen olaylardır. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığından dolayı birçok büyük deprem yaşanmıştır ve yaşanması beklenmektedir. Günlük hayatta önlemler alınarak acil durumların yaşanması minimuma indirilmeye çalışılmasına rağmen acil durumlar yaşanabilmektedir. Özellikle büyük depremlerde yaşanan iletişimsizlik sorunlarından dolayı gerekli yardımlar zamanında ulaştırılamamış ve can kayıpları ne yazık ki önlenememiştir. Afet ve acil durumlardan sonra haberleşmeyi otomatik sağlayacak bir sistem kurulmazsa gelecekte bu durumlardan sonra insanlar yaşanan olayın şiddetinin büyüklüğünden dolayı değil geciken yardımlardan dolayı hayatını kaybedecektir. Ana amacı deprem sonrası binanın yüksekliğindeki değişimi yani dolayısıyla yıkım ve hasar bilgisini saha çalışmasına gerek kalmadan tespit edip afet koordinasyon merkezine aktarmak olsa da buna ek olarak deprem sonrasında GSM hizmet vermezken ‘’Mesh Ağı’’ ile sevdiklerinizle iletişim kurabilmenize olanak sağlamaktır. İlettiği yıkım ve enkaz bilgileri ile saha çalışmasına gerek kalmadan veri elde edilip arama kurtarma çalışmalarının daha erken başlamasını sağlayacak ve elektrik kesintisi durumunda aksama olmadan çalışacak bir sistem oluşturularak can kayıplarının minimuma indirilmesi amaçlanmıştır.

  Natural disasters and emergencies (fire, flood, etc.) are events that negatively affect our lives by causing the loss of life and property. Since our country is located in the seismic belt, many major earthquakes have occurred and are expected to occur. Although it is tried to minimize the occurrence of emergencies by taking precautions in daily life, emergencies may occur. Due to the lack of communication problems experienced especially in major earthquakes, the necessary aids could not be delivered on time and the loss of life could not be prevented, unfortunately. If a system that will automatically provide communication is not established after disasters and emergencies, people will lose their lives after these situations in the future, not because of the severity of the event, but because of delayed aid. Although its main purpose is to detect the change in the height of the building after the earthquake, that is, the demolition and damage information, without the need for fieldwork, and to transfer it to the disaster coordination center, in addition to this, it is to enable you to communicate with your loved ones through the “Mesh Network” when GSM service is not available after the earthquake. It is aimed to minimize the loss of life by creating a system that will enable search and rescue efforts to start earlier and work without interruption in case of a power cut, by obtaining data without the need for fieldwork with the demolition and debris information it transmits.

 • Coridor

  Güçlü İyilik application allows young people to reach the social responsibility projects that are most suitable for their interests and closest to them and to accumulate goodness points as they take part in the projects. Young people have the opportunity to win experiential awards such as internship opportunities, free participation in cultural events and mentor matches with the goodness points they have accumulated.

  Güçlü İyilik uygulaması gençlerin ilgi alanlarına en uygun, onlara en yakın sosyal sorumluluk projelerine ulaşmalarını ve projelerde yer aldıkça iyilik puanı biriktirmelerini sağlıyor. Gençler biriktirdikleri iyilik puanları ile staj imkânları, kültürel etkinliklere ücretsiz katılım şansı ve mentor eşleşmeleri gibi deneyimsel ödülleri kazanma fırsatı yakalıyor.

 • Re-Fil

  [TR] Re-Fil, bireylerin kendi şişeleri veya sürdürülebilir Re-Fil şişeleriyle tekrar dolum istasyonlarında deterjan alımı yapabildikleri yeni nesil bir alışveriş noktası sunarak plastik ambalaj atıklarının azaltılmasını hedefliyor.

  [EN] Re-Fil, aims to reduce plastic packaging waste by offering a next-generation shopping point where individuals can purchase detergents at refill stations with their own bottles or sustainable Re-Fil bottles.

 • SOSYALFON

  Sosyalfon, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışan oyuncuları bir araya getiren ve destekleyen bir köprü platformudur. Bu kapsamda, offlineda kurumsal firmalara sürdürülebilirlik analizi gerçekleştirir; kurumların sosyal etki boyutunda önceliklerini ve eksikliklerini tespit eder. Bu çıkarımlar sonucunda sosyal girişimci havuzundaki uygun sosyal girişimler ile ilgili kurumsal firmayı eşleştirerek yeni işbirlikleri doğmasını sağlar. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Madde 17’de belirtilen “Amaçlar için Ortaklıklar” hedefi, sosyal fayda yaratmada ve toplumsal dönüşümde çarpan etkisinin gücüne inanan Sosyalfon’un başlıca çalışma konusudur.

  Öte yandan, Sosyalfon’un online platformu olan www.sosyalfon.com web sitesi, tüm sosyal fayda aktörleri için bir buluşma ve dayanışma platformudur. Online platform üzerinde 5 ana aktörün (kurumsal firmalar, sosyal girişimciler, STKlar, öğrenci kulüpleri ve bireyler) karşılıklı alışverişi ve işbirliği hedeflenir. Bu amaçla, aktörler siteye üye olarak açtıkları sosyal fayda odaklı projelere ayni, maddi ve gönüllü desteği toplayabilmektedir. Bu anlamda Sosyalfon, Türkiye’nin ilk sosyal fayda odaklı kitlesel fonlama platformudur. Küresel ölçekte dayanışmanın iyiliği büyütmedeki yadsınamaz gücünün farkında olan Sosyalfon, bir sonraki adım olarak çalışmalarını uluslararası sahneye taşımak niyetindedir. Sosyalfon, toplumsal dönüşümün aksiyon noktası!

   

   

  Sosyalfon is a bridge platform that brings together and supports actors working towards the UN’s Sustainable Development Goals. In that regard, it analyzes corporates for their sustainability and determines their priorities and shortcomings on social impact. As a result of this detection, it matches the firm with the social ventures in its pool that is appropriate for them and leads to new cooperation between these structures. Sosyalfon’s main working area is the “Partnerships for the Goals”, which is the UN’s sustainable development goal number 17 due to its belief in the multiplier effect in social impact.

  On the other side, Sosyalfon’s online platform www.sosyalfon.com is a cooperation platform for all social impact actors. Its main goal is the creation of cooperation between the main 5 actors (corporates, social ventures, NGOs, student organizations and individuals). Actors can gather resources, financial help and volunteers for their social impact-focused projects. Sosyalfon is Turkey’s first crowdsourcing platform for social impact-focused projects. Believing in global cooperation’s undeniable power in growing goodness, Sosyalfon sees its next step in the international arena. Sosyalfon, the apex of social action

   

 • Circle Up

   

   

  Circle-Up programı, ortaokul, lise ve üniversiteli gençlere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve girişimciliğin, sosyal fayda ve inovasyon çatısı altında birleştirildiği bir deneyim sunmaktadır.

  Ekip: Çağla Yazıcı, Gizem Tunaboylu, Berk Çakır, Yağmur Kuruyan, Bengisu Duran

  Circle-Up program offers high school and college youth an experience where sustainable development goals and entrepreneurship are combined under the umbrella of social benefit and innovation.

  Team: Çağla Yazıcı, Gizem Tunaboylu, Berk Çakır, Yağmur Kuruyan, Bengisu Duran