SKA: Clean Water and Sanitation

Goal 6: Ensure access to water and sanitation for all

 • Palgae

  Palgae, endüstriyel gıda & su atıkların geri dönüştürülmesi ile doğal biyoremediasyon sonucu büyüyen algler yoluyla biyoplastik hammaddeleri üretmeyi hedeflemektedir.

  Palgae aims to produce bioplastic raw materials by recycling industrial food & water wastes and growing algae through natural bioremediation.

 • Smart Water

  Smart Water is a tracking system supported by IoT that works in order to increases water usage efficiency and detects leaks in homes and workplaces. Smart Water provides intelligence to an old industry limited by meters and invoices.

  Smart Water ev ve iş yerlerinde su kullanım verimliliğini arttıran ve sızıntıları tespit eden IoT destekli akıllı su takip sistemidir. Smart Water faturalar ve sayaçlarla çevrili eski bir endüstriye akıl sağlar.

 • TorpakTech

  Çiftçi ve üreticinin girdiği tarla daha önce yetiştirdiği ürün bilgileri tarla konum bilgileri girerek ;
  veri madenciliği yapıp en uygun yetiştirmesi gereken ürün önerileri veren yapay zeka algoritmaları
  ile çalışan bir SaaS uygulmasıdır.

  Performs data mining by entering field location information and product information of the farmer and producer and makes the most appropriate product recommendation.It is a SaaS application.

 • Cleanbot

  TR
  Deniz dibi kirliliği sorununa çözüm olarak geliştirilen CLEANBOT, deniz tabanına inecek olan kamera ile plastik, cam, metal ve ambalaj atıkları gerçek zamanlı nesne tespit algoritması kullanarak tespit edip pompa ile deniz yüzeyinde bulunan çöp kutusuna taşıyacaktır. Bu taşınma işlemi sırasında toplanan su, çöp kutusunun içerisinde bulunan filtre sistemi ile mikro ve makro plastiklerden arındırılıp temiz su denize geri döndürülecektir.

  ENG
  Developed as a solution to the problem of seabed pollution, CLEANBOT will detect plastic, glass, metal, and package wastes using a real-time object detection algorithm with a camera pipe that will descend to the sea bed and transport those wastes to the garbage can on the sea surface with the pump system. The water collected during this transportation process will be refined from micro and macro plastics with the filter system in the garbage can and the treated water will be released back to the sea.

 • Re-Fil

  [TR] Re-Fil, bireylerin kendi şişeleri veya sürdürülebilir Re-Fil şişeleriyle tekrar dolum istasyonlarında deterjan alımı yapabildikleri yeni nesil bir alışveriş noktası sunarak plastik ambalaj atıklarının azaltılmasını hedefliyor.

  [EN] Re-Fil, aims to reduce plastic packaging waste by offering a next-generation shopping point where individuals can purchase detergents at refill stations with their own bottles or sustainable Re-Fil bottles.