Girişim

Solar Thermal Care

 

 

Solar Thermal Care, çöl iklimi bölgelerinde inşa edilmiş geçici kamplarda yaşayan mültecilere acil ısıtma çözümleri sunuyor.

Ekip: Peri Sima Antalyalı

Solar Thermal Care offers urgent heating solutions for refugees living in temporary camps built in desert climate zones.

Team: Peri Sima Antalyalı