SKA: Reduced Inequalities

Goal 10: Reduce inequality within and among countries

 • Innorare - Innovate for Rare

  Nadir hastalıklara sahip bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için işbirlikleriyle inovasyon yapan bir topluluk kurmayı amaçlıyoruz. Ekosistemdeki bütün paydaşların birlikte çalışacakları süreçleri, ortamı ve sinerjiyi tasarlıyoruz.

  We aim to build a community that innovates through collaborations to meet the needs of individuals with rare diseases. We design the processes, environment, and synergy where all stakeholders in the ecosystem will work together.

 • EKA Komünitesi

  EKA Komünitesi, etki yaratmaya hevesli genç mezunları bir araya getirerek, yeteneklerini keşfedebilmeleri amacıyla iş birlikleri geliştirmelerini ve istihdama katılımlarını kolaylaştıran bir platform.

  The EKA Community is a platform that brings together young graduates who are eager to make an impact and facilitates the development of collaborations to discover their talents and facilitate their participation in employment.

 • Craft Antakya

  Dezavantajlı bölgelerdeki zanaatkarların ürünlerini farklı satış kanallarına ulaştıran ve mesleklerinin devamlılığına katkı sağlayan bir platform. Üreticinin markalama ve pazarlama açısından beslendiği, işbirliğiyle güçlenen bir ekosistem.

  A platform that brings the products of artisans in disadvantaged regions to different sales channels and contributes to the continuity of their professions. An ecosystem where the producer is fed in terms of branding and marketing and strengthened by cooperation.

 • S.O.S

  İlgi odağı sokak hayvanları olan S.O.S.; günümüzde, Covid-19’un beraberinde getirdiği şartlar altında gönüllü eylemlerin azaldığını ve onların bize bu dönemde her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Sokak hayvanlarının yeterince yiyecek ve tıbbi yardım alması amacıyla S.O.S gönüllü olan bireylerle oluşturulan bu platform ile sağlanan iletişim ağının bu sorunları minimuma indirgemesini hedeflemekte.
  S.O.S, tasarlanan bu uygulamada, gönüllülerin ihtiyaç duydukları yardımları, kaynakları, maddi yardımları, yiyecekleri ve tıbbi bakımı birbirleriyle paylaşmalarını sağlayacak bir online bir ortam yaratır. Vizyonumuz dünya çapında yardıma ihtiyacı olan bütün sokak hayvanlarına yardımda bulunmak. Misyonumuz ise sokak hayvanlarına yardım ederek, onlara değer vererek, onlara eşit hayat sağlayan bir dayanışma platform oluşturmaktır.

   

  Our focus is on street animals. Today, we have observed that voluntary actions are decreasing under the conditions brought by Covid-19, and they need us more than ever in this period. Street animals cannot get enough food and medical help. We believe that our communication network will minimize the problems that the volunteers are facing.

  In this application that we have designed, we create an online environment where volunteers can share the request, resources, financial support, food, and medical care. Our vision is to help all street animals around the world. Our mission is creating a collaborative environment with giving equal life for street animals by saving, helping, caring for them.

   

 • SOSYALFON

  Sosyalfon, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışan oyuncuları bir araya getiren ve destekleyen bir köprü platformudur. Bu kapsamda, offlineda kurumsal firmalara sürdürülebilirlik analizi gerçekleştirir; kurumların sosyal etki boyutunda önceliklerini ve eksikliklerini tespit eder. Bu çıkarımlar sonucunda sosyal girişimci havuzundaki uygun sosyal girişimler ile ilgili kurumsal firmayı eşleştirerek yeni işbirlikleri doğmasını sağlar. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Madde 17’de belirtilen “Amaçlar için Ortaklıklar” hedefi, sosyal fayda yaratmada ve toplumsal dönüşümde çarpan etkisinin gücüne inanan Sosyalfon’un başlıca çalışma konusudur.

  Öte yandan, Sosyalfon’un online platformu olan www.sosyalfon.com web sitesi, tüm sosyal fayda aktörleri için bir buluşma ve dayanışma platformudur. Online platform üzerinde 5 ana aktörün (kurumsal firmalar, sosyal girişimciler, STKlar, öğrenci kulüpleri ve bireyler) karşılıklı alışverişi ve işbirliği hedeflenir. Bu amaçla, aktörler siteye üye olarak açtıkları sosyal fayda odaklı projelere ayni, maddi ve gönüllü desteği toplayabilmektedir. Bu anlamda Sosyalfon, Türkiye’nin ilk sosyal fayda odaklı kitlesel fonlama platformudur. Küresel ölçekte dayanışmanın iyiliği büyütmedeki yadsınamaz gücünün farkında olan Sosyalfon, bir sonraki adım olarak çalışmalarını uluslararası sahneye taşımak niyetindedir. Sosyalfon, toplumsal dönüşümün aksiyon noktası!

   

   

  Sosyalfon is a bridge platform that brings together and supports actors working towards the UN’s Sustainable Development Goals. In that regard, it analyzes corporates for their sustainability and determines their priorities and shortcomings on social impact. As a result of this detection, it matches the firm with the social ventures in its pool that is appropriate for them and leads to new cooperation between these structures. Sosyalfon’s main working area is the “Partnerships for the Goals”, which is the UN’s sustainable development goal number 17 due to its belief in the multiplier effect in social impact.

  On the other side, Sosyalfon’s online platform www.sosyalfon.com is a cooperation platform for all social impact actors. Its main goal is the creation of cooperation between the main 5 actors (corporates, social ventures, NGOs, student organizations and individuals). Actors can gather resources, financial help and volunteers for their social impact-focused projects. Sosyalfon is Turkey’s first crowdsourcing platform for social impact-focused projects. Believing in global cooperation’s undeniable power in growing goodness, Sosyalfon sees its next step in the international arena. Sosyalfon, the apex of social action

   

 • The Grannie

  Sandık ekibi zanaatkar ve geleneksel el sanatçılarını, ürün ve projeler aracılığıyla yeniden ekonomiye katmayı, Anadolu kültürüne ait unsur ve değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefler.

  Zanaatkar ve geleneksel el sanatçılarının istihdam gücünün arttırılması ile Anadolu Kültürünü yansıtan katma değerli ürün ve projelerin Dünya çapında tanıtılması ana hedeftir.

   

  As the Sandık team, we re-bring craftsmen and traditional handicraftsmen to the economy through the way of products and projects and ensure the sustainability of the key elements and values of Anatolian culture.

  Sandık’s main aim is to increase the employment power of traditional craftsmen and introduce value-added products and projects reflecting Anatolian Culture worldwide.

   

 • BEIJE

  BEIJE kadınlara sağlıklı / güvenilir hijyen ürünleri sunan bir abonelik sistemidir. “Direkt Tüketiciye” iş modeli ile yüksek kalite standartlarında üretilen ürünleri makul fiyatlarla kullanıcı ile buluşturmaktadır. 

  Genç yetişkinler, milenyumlar ve Z jenerasyonu kişilerin günlük hijyen ihtiyacını karşılayan bir marka olmayı hedeflemektedir. 

  Ana ürünümüz organik bambu lifinden üretilen ped olup, yine bambudan üretilmiş tampon, menstrüel kap ve diğer doğal / organik kişisel hijyen ürünlerini bünyesine katmayı planlamaktadır.

   

  BEIJE is a subscription service for women’s hygiene products. We meet with different factories and producers from across the world to bring high-quality, low-cost hygienic products to the doorsteps of women in a recurring manner.

  We would like to be the go-to brand for the netizens; young adults, millennials, and generation Z, for their recurring daily hygienic needs.

  Our flagship product are Organic Bamboo Pads. Our next products will be Organic Cotton Non-Applicator Tampons, and a variety of other natural & organic women’s personal hygiene products.

   

 • Solar Thermal Care

   

   

  Solar Thermal Care, çöl iklimi bölgelerinde inşa edilmiş geçici kamplarda yaşayan mültecilere acil ısıtma çözümleri sunuyor.

  Ekip: Peri Sima Antalyalı

  Solar Thermal Care offers urgent heating solutions for refugees living in temporary camps built in desert climate zones.

  Team: Peri Sima Antalyalı

 • BlindLook

   

   

  BlindLook tasarladıkları mobil uygulama ile restoranları ve menüleri görme engelliler için erişilebilir kılıyor.

  Ekip: Sadriye Görece, Cihat Ersin Aydın

  BlindLook makes restaurants and menus accessible for the visually impaired with their mobile application.

  Team: Sadriye Görece, Cihat Ersin Aydın

 • Beyaz Yürekler

   

   

  Beyaz Yürekler girişimi ülkemizdeki her çocuğa spora erişim imkanı sağlayarak öğrencilere genç yaşta sporu sevdirmeyi amaçlıyor. Spor imkanı kısıtlı köy okullarına yardımlar yaparak, kız-erkek farketmeksizin, yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve onlara parlak bir gelecek verilesi için çabalıyor. Yapılan bu yardımlar için gerekli fon ise sporseverlerlerin spora olan ilgisi sayesinde toplanıyor.

  Ekip: Mehmet İnan, İren Can Kuyucu, Serkan Kopuzlu

   

  Beyaz Yürekler aims to provide the necessary opportunities to the students who have limited opportunities to do sports through sports and sports lovers.

  Team: Mehmet İnan, İren Can Kuyucu, Serkan Kopuzlu