SKA: Good Health and Well-being

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

 • Innorare - Innovate for Rare

  Nadir hastalıklara sahip bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için işbirlikleriyle inovasyon yapan bir topluluk kurmayı amaçlıyoruz. Ekosistemdeki bütün paydaşların birlikte çalışacakları süreçleri, ortamı ve sinerjiyi tasarlıyoruz.

  We aim to build a community that innovates through collaborations to meet the needs of individuals with rare diseases. We design the processes, environment, and synergy where all stakeholders in the ecosystem will work together.

 • Refresh

  Refresh, son kullanıcılarına ve işletmelere doğa dostu, döngüsel ekonomiyi destekleyen, tekrar kullanılabilir bir paketleme deneyimi sunar. Ürün bazlı standardize edilmiş paket boyutlarıyla yemek sektörünü sürdürülebilir kılmayı amaçlar.

  Refresh offers end users and businesses an eco-friendly, contributing to the circular economy, reusable packaging experience.

 • Gokido

  Görme engelli çocuklar için bir ilk olarak geliştirmeyi planladığımız eğitici-zeki baston ile çocukların bağımsız hareketlerine küçük yaşlarda başlamalarını, ileri yaşlarda daha sosyal bir birey olmalarını hedefliyoruz.

  With the educational-intelligent walking stick, which we plan to develop as a first for visually impaired children, we aim for children to start their independent movement at young age and to become a more social individual in their late

 • TorpakTech

  Çiftçi ve üreticinin girdiği tarla daha önce yetiştirdiği ürün bilgileri tarla konum bilgileri girerek ;
  veri madenciliği yapıp en uygun yetiştirmesi gereken ürün önerileri veren yapay zeka algoritmaları
  ile çalışan bir SaaS uygulmasıdır.

  Performs data mining by entering field location information and product information of the farmer and producer and makes the most appropriate product recommendation.It is a SaaS application.

 • Confarm

  ConFarm brings an innovative breath to the agricultural sector for a sustainable world, producing hydroponics units that you can install anywhere from your home to city centers. 🌱

  ConFarm, sürdürülebilir bir dünya için tarım sektörüne yenilikçi bir soluk getirerek, evinizden şehir merkezlerine kadar her yere kurabileceğiniz topraksız tarım üniteleri üretir. 🌱

 • BEIJE

  BEIJE kadınlara sağlıklı / güvenilir hijyen ürünleri sunan bir abonelik sistemidir. “Direkt Tüketiciye” iş modeli ile yüksek kalite standartlarında üretilen ürünleri makul fiyatlarla kullanıcı ile buluşturmaktadır. 

  Genç yetişkinler, milenyumlar ve Z jenerasyonu kişilerin günlük hijyen ihtiyacını karşılayan bir marka olmayı hedeflemektedir. 

  Ana ürünümüz organik bambu lifinden üretilen ped olup, yine bambudan üretilmiş tampon, menstrüel kap ve diğer doğal / organik kişisel hijyen ürünlerini bünyesine katmayı planlamaktadır.

   

  BEIJE is a subscription service for women’s hygiene products. We meet with different factories and producers from across the world to bring high-quality, low-cost hygienic products to the doorsteps of women in a recurring manner.

  We would like to be the go-to brand for the netizens; young adults, millennials, and generation Z, for their recurring daily hygienic needs.

  Our flagship product are Organic Bamboo Pads. Our next products will be Organic Cotton Non-Applicator Tampons, and a variety of other natural & organic women’s personal hygiene products.

   

 • Solar Thermal Care

   

   

  Solar Thermal Care, çöl iklimi bölgelerinde inşa edilmiş geçici kamplarda yaşayan mültecilere acil ısıtma çözümleri sunuyor.

  Ekip: Peri Sima Antalyalı

  Solar Thermal Care offers urgent heating solutions for refugees living in temporary camps built in desert climate zones.

  Team: Peri Sima Antalyalı

 • Pearl First Period Kit

   

  Pearl; içinde aromatik ürünler, pedler, bilgilendirici kitapçıkların olduğu genç kızlar ve aileleri için bir hediye kutusu fikri ve aynı zamanda kadınlara yönelik İNCİ adlı bir mobil uygulama üzerine çalışıyor.

  Ekip: Sevda Baysal Azime Kennedy, Emre Tüfenkçi, Zeliha Ece Erdoğan, Nazlı Türker

  Pearl First Period Kit is the idea of a gift box for young girls and their families, including aromatic products, pads, informative booklets; they are working on  a mobile application called İNCİ for women.

  Team: Sevda Baysal Azime Kennedy, Emre Tüfenkçi, Zeliha Ece Erdoğan, Nazlı Türker

 • Beyaz Yürekler

   

   

  Beyaz Yürekler girişimi ülkemizdeki her çocuğa spora erişim imkanı sağlayarak öğrencilere genç yaşta sporu sevdirmeyi amaçlıyor. Spor imkanı kısıtlı köy okullarına yardımlar yaparak, kız-erkek farketmeksizin, yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve onlara parlak bir gelecek verilesi için çabalıyor. Yapılan bu yardımlar için gerekli fon ise sporseverlerlerin spora olan ilgisi sayesinde toplanıyor.

  Ekip: Mehmet İnan, İren Can Kuyucu, Serkan Kopuzlu

   

  Beyaz Yürekler aims to provide the necessary opportunities to the students who have limited opportunities to do sports through sports and sports lovers.

  Team: Mehmet İnan, İren Can Kuyucu, Serkan Kopuzlu