SKA: Peace, Justice and Strong Institutions

Goal 16: Promote just, peaceful and inclusive societies

 • Milu

  Bireylerin, belediyelerin, üniversitelerin, şirketlerin ve derneklerin bir arada çevremizdeki sorunları çözmesini sağlayan yapay zeka destekli bir sosyal medya uygulaması.

  An AI-powered social media application that enables individuals, municipalities, universities, companies, and associations to work together to solve problems around us.

 • Innorare - Innovate for Rare

  Nadir hastalıklara sahip bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için işbirlikleriyle inovasyon yapan bir topluluk kurmayı amaçlıyoruz. Ekosistemdeki bütün paydaşların birlikte çalışacakları süreçleri, ortamı ve sinerjiyi tasarlıyoruz.

  We aim to build a community that innovates through collaborations to meet the needs of individuals with rare diseases. We design the processes, environment, and synergy where all stakeholders in the ecosystem will work together.

 • Solar Thermal Care

   

   

  Solar Thermal Care, çöl iklimi bölgelerinde inşa edilmiş geçici kamplarda yaşayan mültecilere acil ısıtma çözümleri sunuyor.

  Ekip: Peri Sima Antalyalı

  Solar Thermal Care offers urgent heating solutions for refugees living in temporary camps built in desert climate zones.

  Team: Peri Sima Antalyalı

 • BlindLook

   

   

  BlindLook tasarladıkları mobil uygulama ile restoranları ve menüleri görme engelliler için erişilebilir kılıyor.

  Ekip: Sadriye Görece, Cihat Ersin Aydın

  BlindLook makes restaurants and menus accessible for the visually impaired with their mobile application.

  Team: Sadriye Görece, Cihat Ersin Aydın