Girişim

ARKEROBOX

Jüri Ödülü Turkey 2020

Arkerobox, kültürel mirasımızı gelecek nesillere en iyi şekilde anlatabilmek, çocukların deneyerek öğrenebilmesini sağlamak için yola çıkar. Bu doğrultuda geliştirilen ürün ile yenilikçi bir eğitim modeli çizer ve çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini destekleyici içerikler üretir. Bu sayede çocukların kültürel miras, tarih hakkında deneyime dayalı olarak daha kalıcı bilgilere sahip olmasını sağlar.

Arkerobox, çocukların kazarak keşfetme deneyimleri sırasında hazırlanan bilgi kartları, içerik dokümanları ile onları yalnız bırakmayarak ve sürdürülebilir bir öğrenme sürecinde yanlarında olmayı hedefler. Tüm bu hizmet ve tasarımlar karşısında temel gaye, kültürel mirasa saygı duyan ve koruyan bir nesil yetiştirmek ve dünya kültürel mirasını daha bilinir, daha sahiplenilir hale getirmektir.

 

Girişimimiz en temelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 4. Maddedeki ‘’Nitelikli Eğitim’’ noktasında fayda sağlar. Çocukların okullarda sözlü olarak öğrendiği kültürümüze ve tarihimize ait konuları yer ve zaman fark etmeksizin onlarla buluşturur. Çocuklar hiç görmedikleri, aralarında kilometreler olan yerleri dahi uygulamalı bir şekilde keşfederek bilgi sahibi olmasını sağlar. Eğitimin daha uygulamalı bir hale getirilerek çocuklara daha kalıcı fayda sağlaması konusunda hem tasarlanan ürün hem de üretilmeye devam eden içeriklerle nitelikli eğitim için adımlar atar.

Ayrıca yenilikçi ve inovatif yapısı, teknoloji tabanlı altyapısı ile 9.madde olan ‘’Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’’ hedefine de destek sunar.

Arkerobox is an initiative set out to explain our cultural heritage to future generations in the best possible way and to ensure that children can learn by experimenting. With our product that we have developed in this goal, we draw an innovative education model and produce content that supports children both having fun and learning. In this way, we ensure that children have more permanent information about our cultural heritage and history based on their experiences.

We do not leave children alone with the information cards and content documents we prepare during their excavation experiences and we aim to be with them in a sustainable learning process. In the face of all these services and designs, our main goal is to raise a generation that respects and protects the cultural heritage and to make the world cultural heritage more known and owned.