Sosyalfon, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışan oyuncuları bir araya getiren ve destekleyen bir köprü platformudur. Bu kapsamda, offlineda kurumsal firmalara sürdürülebilirlik analizi gerçekleştirir; kurumların sosyal etki boyutunda önceliklerini ve eksikliklerini tespit eder. Bu çıkarımlar sonucunda sosyal girişimci havuzundaki uygun sosyal girişimler ile ilgili kurumsal firmayı eşleştirerek yeni işbirlikleri doğmasını sağlar. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Madde 17’de belirtilen “Amaçlar için Ortaklıklar” hedefi, sosyal fayda yaratmada ve toplumsal dönüşümde çarpan etkisinin gücüne inanan Sosyalfon’un başlıca çalışma konusudur.

Öte yandan, Sosyalfon’un online platformu olan www.sosyalfon.com web sitesi, tüm sosyal fayda aktörleri için bir buluşma ve dayanışma platformudur. Online platform üzerinde 5 ana aktörün (kurumsal firmalar, sosyal girişimciler, STKlar, öğrenci kulüpleri ve bireyler) karşılıklı alışverişi ve işbirliği hedeflenir. Bu amaçla, aktörler siteye üye olarak açtıkları sosyal fayda odaklı projelere ayni, maddi ve gönüllü desteği toplayabilmektedir. Bu anlamda Sosyalfon, Türkiye’nin ilk sosyal fayda odaklı kitlesel fonlama platformudur. Küresel ölçekte dayanışmanın iyiliği büyütmedeki yadsınamaz gücünün farkında olan Sosyalfon, bir sonraki adım olarak çalışmalarını uluslararası sahneye taşımak niyetindedir. Sosyalfon, toplumsal dönüşümün aksiyon noktası!

 

 

Sosyalfon is a bridge platform that brings together and supports actors working towards the UN’s Sustainable Development Goals. In that regard, it analyzes corporates for their sustainability and determines their priorities and shortcomings on social impact. As a result of this detection, it matches the firm with the social ventures in its pool that is appropriate for them and leads to new cooperation between these structures. Sosyalfon’s main working area is the “Partnerships for the Goals”, which is the UN’s sustainable development goal number 17 due to its belief in the multiplier effect in social impact.

On the other side, Sosyalfon’s online platform www.sosyalfon.com is a cooperation platform for all social impact actors. Its main goal is the creation of cooperation between the main 5 actors (corporates, social ventures, NGOs, student organizations and individuals). Actors can gather resources, financial help and volunteers for their social impact-focused projects. Sosyalfon is Turkey’s first crowdsourcing platform for social impact-focused projects. Believing in global cooperation’s undeniable power in growing goodness, Sosyalfon sees its next step in the international arena. Sosyalfon, the apex of social action