GateZero, AR ile güçlendirilmiş, oyunlaştırma tabanlı bir mobil uygulama olup, şirket çalışanlarına sürdürülebilir davranışları kazandırmakta ve bu davranışların çıktı ve etkilerini şirketlere raporlamaktadır.

GateZero is an AR-powered, gamification-based mobile application that empowers company employees with sustainable behaviors and reports the outcomes and impacts of these behaviors to companies.