COVID-19 sürecinde insanların evde geçirdikleri sürenin artması, evden çalışma sisteminin yaygınlaşması ve gıdaya erişimin hayati hale gelmesi ile evde gıda tüketimi yoğunlaşmış, bu paralelde artan gıda atığı sorunu acilen eyleme geçilmesi gereken kritik bir tehdit haline gelmiştir. Crabia tam bu noktada tüketicilerin evlerinde gıda stok yönetimini sağlayabilmeleri için optimize edilmiş yönlendirmeler veren bir mobil uygulama olarak evlerdeki yiyecek atıklarının azalmasını sağlamayı hedeflemektedir.

 

Mutfağınızı cebinize sığdırıyoruz! Uygulama görsel veri işleme teknoloji sayesinde aldığınız ürünleri tanımlayıp envanter yönetimini sağlarken ürünlerin sisteme tanımlı olan son kullanma tarihi aralığını tespit ederek anlık bildirimlerle kullanıcıyı uyarıyor. Buna ek olarak sistemde tanımlı olan ürünlerle kullanıcının talebi doğrultusunda yemek tarifi önerileri vererek bütçe ve zaman tasarrufu sağlayan Crabia, bireysel alışkanlıklarımızı değiştirerek toplumsal etki yaratabileceğimizi göstermeyi hedefliyor.

 

During the COVID-19 period, people spent more time at home, home-office has become the new normal, and access to food became even more critical. All these resulted in ever-increasing food consumption and thus food waste which possesses a critical threat to the environment. At this point, Crabia aims to reduce food waste at home, being a mobile application that provides consumers with optimized instructions about their food stock management. 

Fit your kitchen into your pocket!  While managing your inventory through an image processing technology as the app identifies your products; Crabia also warns the consumer about the dates of expiry with push notifications. Additionally,  based on the stored products in the app, Crabia provides food recipes that provide budget and time savings to the consumer. In the end, our product aims to show that by changing our personal habits, we can create a sustainable social impact for the whole world!