Girişim

Refresh

Jüri Ödülü Turkey 2022

Refresh, son kullanıcılarına ve işletmelere doğa dostu, döngüsel ekonomiyi destekleyen, tekrar kullanılabilir bir paketleme deneyimi sunar. Ürün bazlı standardize edilmiş paket boyutlarıyla yemek sektörünü sürdürülebilir kılmayı amaçlar.

Refresh offers end users and businesses an eco-friendly, contributing to the circular economy, reusable packaging experience.