1. Ana Sayfa
  2. Mezun Topluluğu
  3. Mezun Girişimler
  4. Innorare - Innovate for Rare

Girişim

Innorare – Innovate for Rare

Topluluk Ödülü Turkey 2023

Nadir hastalıklara sahip bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için işbirlikleriyle inovasyon yapan bir topluluk kurmayı amaçlıyoruz. Ekosistemdeki bütün paydaşların birlikte çalışacakları süreçleri, ortamı ve sinerjiyi tasarlıyoruz.

We aim to build a community that innovates through collaborations to meet the needs of individuals with rare diseases. We design the processes, environment, and synergy where all stakeholders in the ecosystem will work together.