Bireylerin, belediyelerin, üniversitelerin, şirketlerin ve derneklerin bir arada çevremizdeki sorunları çözmesini sağlayan yapay zeka destekli bir sosyal medya uygulaması.

An AI-powered social media application that enables individuals, municipalities, universities, companies, and associations to work together to solve problems around us.