SKA: Life on Land

Goal 15: Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss

 • Craft Antakya

  Dezavantajlı bölgelerdeki zanaatkarların ürünlerini farklı satış kanallarına ulaştıran ve mesleklerinin devamlılığına katkı sağlayan bir platform. Üreticinin markalama ve pazarlama açısından beslendiği, işbirliğiyle güçlenen bir ekosistem.

  A platform that brings the products of artisans in disadvantaged regions to different sales channels and contributes to the continuity of their professions. An ecosystem where the producer is fed in terms of branding and marketing and strengthened by cooperation.

 • MIMBIOSIS

  MIMBIOSIS, tekstil ve endüstriyel tarım atıklarını doğanın teknolojisi miselyum ile dönüştürerek paketleme, yapı ve otomotiv sektöründe kullanılmak üzere karbon negatif, %100 biyoçözünür, sürdürülebilir yeni nesil biyomateryaller üretir.

  MIMBIOSIS produces carbon negative, 100% biodegradable, sustainable new generation biomaterials that can be used in packaging, construction and automotive industries by transforming textile and industrial agricultural wastes with nature’s technology mycelium.

 • Refresh

  Refresh, son kullanıcılarına ve işletmelere doğa dostu, döngüsel ekonomiyi destekleyen, tekrar kullanılabilir bir paketleme deneyimi sunar. Ürün bazlı standardize edilmiş paket boyutlarıyla yemek sektörünü sürdürülebilir kılmayı amaçlar.

  Refresh offers end users and businesses an eco-friendly, contributing to the circular economy, reusable packaging experience.

 • Confarm

  ConFarm brings an innovative breath to the agricultural sector for a sustainable world, producing hydroponics units that you can install anywhere from your home to city centers. 🌱

  ConFarm, sürdürülebilir bir dünya için tarım sektörüne yenilikçi bir soluk getirerek, evinizden şehir merkezlerine kadar her yere kurabileceğiniz topraksız tarım üniteleri üretir. 🌱

 • Re-Fil

  [TR] Re-Fil, bireylerin kendi şişeleri veya sürdürülebilir Re-Fil şişeleriyle tekrar dolum istasyonlarında deterjan alımı yapabildikleri yeni nesil bir alışveriş noktası sunarak plastik ambalaj atıklarının azaltılmasını hedefliyor.

  [EN] Re-Fil, aims to reduce plastic packaging waste by offering a next-generation shopping point where individuals can purchase detergents at refill stations with their own bottles or sustainable Re-Fil bottles.

 • ALAZ Technologies

  ALAZ Technologies is a UAV initiative that aims to solve the fire disaster caused by the increasing temperature due to the global climate crisis with smart city infrastructure. It intervenes in the factory, residential, and forest fires through ALAZ; we prevent material and natural damage from occurring.

 • S.O.S

  İlgi odağı sokak hayvanları olan S.O.S.; günümüzde, Covid-19’un beraberinde getirdiği şartlar altında gönüllü eylemlerin azaldığını ve onların bize bu dönemde her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Sokak hayvanlarının yeterince yiyecek ve tıbbi yardım alması amacıyla S.O.S gönüllü olan bireylerle oluşturulan bu platform ile sağlanan iletişim ağının bu sorunları minimuma indirgemesini hedeflemekte.
  S.O.S, tasarlanan bu uygulamada, gönüllülerin ihtiyaç duydukları yardımları, kaynakları, maddi yardımları, yiyecekleri ve tıbbi bakımı birbirleriyle paylaşmalarını sağlayacak bir online bir ortam yaratır. Vizyonumuz dünya çapında yardıma ihtiyacı olan bütün sokak hayvanlarına yardımda bulunmak. Misyonumuz ise sokak hayvanlarına yardım ederek, onlara değer vererek, onlara eşit hayat sağlayan bir dayanışma platform oluşturmaktır.

   

  Our focus is on street animals. Today, we have observed that voluntary actions are decreasing under the conditions brought by Covid-19, and they need us more than ever in this period. Street animals cannot get enough food and medical help. We believe that our communication network will minimize the problems that the volunteers are facing.

  In this application that we have designed, we create an online environment where volunteers can share the request, resources, financial support, food, and medical care. Our vision is to help all street animals around the world. Our mission is creating a collaborative environment with giving equal life for street animals by saving, helping, caring for them.

   

 • Toplio

   

   

  Toplio, e-atıkların geri dönüşüm sürecine verimli, güvenli ve kazanç üreten bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir dijital platform sunuyor.

  Ekip: Furkan Gökhan Karaca

  Toplio offers a digital platform for efficient, safe and profitable transfer of e-waste to the recycling process.

  Team: Furkan Gökhan Karaca

 • Ottan Studio

   

   

  Ottan Studio, yemek atıkları ve maliyetsiz plantal kaynaklardan elde ettikleri geri dönüşüm materyalleri ile mobilyalar ve dekorasyon ürünleri tasarlıyor.

  Ekip: Ayşe Yılmaz, Esra Kıygın

  Ottan is a design studio, innovation center, recycling and production workshop which is a unity of people from various disciplines who dreams, researches, and builds. 

  Team: Ayşe Yılmaz, Esra Kıygın

 • Bioseos

   

   

  Bioseos; tarım atıklarını, mantar miselyumu kullanarak geri dönüştürüp kompozit materyaller üreterek, ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

  Ekip: Deniz Baldoğan, Mert Sugür

  Bioseo aims to contribute to the economy by recycling agricultural wastes using cork mycelium and producing composite materials.

  Team: Deniz Baldoğan, Mert Sugür