SKA: Life on Land

Goal 15: Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss

 • Craft Antakya

  Dezavantajlı bölgelerdeki zanaatkarların ürünlerini farklı satış kanallarına ulaştıran ve mesleklerinin devamlılığına katkı sağlayan bir platform. Üreticinin markalama ve pazarlama açısından beslendiği, işbirliğiyle güçlenen bir ekosistem. A platform that brings the […]

 • MIMBIOSIS

  Jüri Ödülü

  MIMBIOSIS, tekstil ve endüstriyel tarım atıklarını doğanın teknolojisi miselyum ile dönüştürerek paketleme, yapı ve otomotiv sektöründe kullanılmak üzere karbon negatif, %100 biyoçözünür, sürdürülebilir yeni nesil biyomateryaller üretir. MIMBIOSIS produces carbon […]

 • Refresh

  Refresh, son kullanıcılarına ve işletmelere doğa dostu, döngüsel ekonomiyi destekleyen, tekrar kullanılabilir bir paketleme deneyimi sunar. Ürün bazlı standardize edilmiş paket boyutlarıyla yemek sektörünü sürdürülebilir kılmayı amaçlar. Refresh offers end […]

 • Confarm

  ConFarm brings an innovative breath to the agricultural sector for a sustainable world, producing hydroponics units that you can install anywhere from your home to city centers. 🌱 ConFarm, sürdürülebilir […]

 • Re-Fil

  [TR] Re-Fil, bireylerin kendi şişeleri veya sürdürülebilir Re-Fil şişeleriyle tekrar dolum istasyonlarında deterjan alımı yapabildikleri yeni nesil bir alışveriş noktası sunarak plastik ambalaj atıklarının azaltılmasını hedefliyor. [EN] Re-Fil, aims to reduce […]

 • ALAZ Technologies

  ALAZ Technologies is a UAV initiative that aims to solve the fire disaster caused by the increasing temperature due to the global climate crisis with smart city infrastructure. It intervenes […]

 • S.O.S

  İlgi odağı sokak hayvanları olan S.O.S.; günümüzde, Covid-19’un beraberinde getirdiği şartlar altında gönüllü eylemlerin azaldığını ve onların bize bu dönemde her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Sokak hayvanlarının […]

 • Toplio

      Toplio, e-atıkların geri dönüşüm sürecine verimli, güvenli ve kazanç üreten bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir dijital platform sunuyor. Ekip: Furkan Gökhan Karaca — Toplio offers a digital platform […]

 • Ottan Studio

      Ottan Studio, yemek atıkları ve maliyetsiz plantal kaynaklardan elde ettikleri geri dönüşüm materyalleri ile mobilyalar ve dekorasyon ürünleri tasarlıyor. Ekip: Ayşe Yılmaz, Esra Kıygın — Ottan is a […]

 • Bioseos

      Bioseos; tarım atıklarını, mantar miselyumu kullanarak geri dönüştürüp kompozit materyaller üreterek, ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor. Ekip: Deniz Baldoğan, Mert Sugür — Bioseo aims to contribute to the economy […]