Girişim

TorpakTech

Çiftçi ve üreticinin girdiği tarla daha önce yetiştirdiği ürün bilgileri tarla konum bilgileri girerek ;
veri madenciliği yapıp en uygun yetiştirmesi gereken ürün önerileri veren yapay zeka algoritmaları
ile çalışan bir SaaS uygulmasıdır.

Performs data mining by entering field location information and product information of the farmer and producer and makes the most appropriate product recommendation.It is a SaaS application.